Kleine ondernemer zicht op minder ziektekosten?

Nog voor de zomer wil het kabinet een voorstel doen om de lasten van kleine ondernemers te verlagen als het gaat om de doorbetaling van ziek personeel. Maar de ideeën over de uitvoering liggen vooralsnog ver uit elkaar.

Sinds 2004 zijn werkgevers eraan gehouden het loon van een langdurig zieke werknemer minimaal twee jaar door te betalen alvorens er een uitkering kan worden aangevraagd. Oordeelt het UWV na die twee jaar dat de werkgever niet voldoende zijn best heeft gedaan om de zieke werknemer te laten herintreden of re-integreren, dan kan deze periode zelfs verlengd worden met nog een jaar. Voor kleine ondernemers is dit vaak een niet of nauwelijks op te brengen kostenpost. Immers, niet alleen moet de zieke werknemer worden doorbetaald, er moet ook tijd en energie in het begeleidingstraject worden gestoken en een nieuwe medewerker moet worden aangenomen om het werk op te vangen. De angst voor dit risico zorgt ervoor dat veel werkgevers geen vaste contracten meer af willen sluiten.

Niet uitvoerbaar

Dat kleine ondernemers ontlast moeten worden, daar zijn de meeste partijen in de Tweede Kamer het wel over eens. Zowel regeringspartijen VVD en PvdA als de oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks riepen het kabinet op iets te bedenken om deze groep werkgevers tegemoet te komen. De mate en vorm van een nieuwe regeling zijn allesbehalve duidelijk. De VVD wil werkgevers alleen het loon te laten doorbetalen bij ziekten veroorzaakt door het werk. Voor ander verzuim moeten werknemers zich zelf maar verzekeren. Werkgeversvereniging MKB-Nederland staat ook op dit standpunt. Minister Asscher (PvdA) vindt dit niet redelijk en niet uitvoerbaar. Want hoe bewijs je of een werknemer een burn out heeft door zijn relatieproblemen of zijn werkstress? Ook verzekeraars zien dit plan niet zitten en voorspellen een enorme claim-cultuur.

SP, D66 en GroenLinks opperen een collectieve verzekering voor kleine ondernemers voor de loondoorbetaling. Werkgevers zouden dan alsnog wel het eerste jaar zelf moeten betalen, maar zich kunnen verzekeren voor het tweede jaar. VVD en D66 vragen zich hardop af in hoeverre het doorbetalen van een volledig loon een werknemer die thuis zit ervan weerhoudt om het werk op een zeker moment weer (deels) te hervatten.