Eindbod cao-Schilders afgewezen door werknemers

Leden van vakbonden FNVBouw en CNV Vakmensen hebben het eindbod voor de Schilder-cao van werkgeversorganisatie OnderhoudNL vrijwel unaniem afgewezen. De bonden gaan met hun leden vergaderen over een ultimatum voor werkgevers, die in juni gesteld zal worden.

De afwijzing van de schilders is niet echt verrassend: de cao-commissie van FNVBouw gaf eerder deze maand al een zeer negatief stemadvies aan haar leden. Het eindbod van OnderhoudNL werd over het algemeen als een verslechtering gezien.

Kritiek
Hoofdpunten van kritiek waren het schrappen van seniorendagen, minder reiskostenvergoedingen en een ‘zwakke’ aanpak van de extreme groei van flexarbeid in de schildersector. De loonsverhoging die in het werkgeversvoorstel zat verwerkt, werd als schraal ervaren. Dit komt mede doordat de eenmalige uitkering van 200 euro, die in het eindbod van december nog werd beloofd, nu van tafel is gehaald. Het nieuwe eindbod wordt dan ook als slechter dan het vorige ervaren.

Ultimatum en stakingen
Er zullen op korte termijn een aantal ‘driekwartvergaderingen’ worden georganiseerd door een speciaal actiecomité. In deze vergaderingen wordt met leden overlegd over de inhoud van het ultimatum voor OnderhoudNL. Minstens driekwart van de leden moet het vervolgens eens zijn met de plannen om deze uit te kunnen voeren. Ook komt dan het geld uit de stakingskassen vrij, waarmee stakende vakbondsleden gecompenseerd worden als zij door stakingen op hun loon gekort worden.

Als de termijn van het ultimatum verstreken is, bestaat de kans dat er werkstakingen worden georganiseerd. Er gaan al stemmen op voor acties vóór het ultimatum, zodat het standpunt van de schilders extra benadrukt kan worden. Of er aan het ultimatum gehoor wordt gegeven is nog maar de vraag. De vakbonden verwachten in ieder geval geen nieuw eindbod meer van OnderhoudNL.