Dag premiekorting, hallo loonkostenvoordeel!

Dag premiekorting, hallo loonkostenvoordeel!

Wellicht las u er al over, maar per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer afgeschaft. Vanaf nu levert werken met deze doelgroepen u wél het zogeheten loonkostenvoordeel (LKV) op.

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers, namelijk:

  • LKV oudere werknemer (56+)
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en is dus definitief per 1 januari 2018 vervallen. Heeft u mensen in dienst of bent u van plan om nieuwe mensen aan te nemen die mogelijk in deze categorieën vallen? Dan doet u er goed aan zich even te verdiepen in de voorwaarden – die zijn bij alle vier de LKV’s verschillend. Voor alle LKV’s geldt dat de werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring moet hebben. De (aspirant) medewerker dient deze zelf aan te vragen bij het UWV, dat kan middels deze website.

Hoeveel loonkostenvoordeel u ontvangt, hangt af van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. Betreft het een oudere (56+) of arbeidsgehandicapte werknemer, dan bedraagt het maximale loonkostenvoordeel per kalenderjaar voor die werknemer € 6.000 voor maximaal drie jaar. Voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is het loonkostenvoordeel maximaal € 2.000 voor maximaal één jaar. U kunt hier lezen welke mensen er onder de doelgroep banenafspraak vallen.

In de aangifte loonheffingen van 2018 kunt u het betreffende loonkostenvoordeel aanvragen door in de loonaangifte de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ te zetten. In 2019 stelt de Belastingdienst het definitieve loonkostenvoordeel voor 2018 vast.

Wilt u meer weten over loonkostenvoordelen en hoe u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op!