Controles Inspectie SZW op pbm’s

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert tot oktober bouwplaatsen in het hele land. Er wordt deze keer extra gelet op het hebben en toepassen van verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s).

Bij de controles wordt onder andere gelet op de aanwezigheid en het gebruik van helmen, gezichtsmaskers, valbeveiliging en veiligheids(hand)schoenen. Werkgevers moeten voor deze middelen zorgen.

Ook wordt er gekeken of de werkomstandigheden veiliger zouden kunnen worden gemaakt, waardoor bepaalde beschermingsmiddelen niet nodig zouden hoeven zijn. Bovendien moeten werkgevers kunnen aantonen dat ze voldoende veiligheidsvoorlichting gegeven hebben aan hun personeel. Vervolgens wordt gecheckt of het personeel de voorlichting ook opvolgt en de verplichte beschermingsmiddelen ook echt gebruikt. Als in het geval van een overtreding de volledige schuld ligt bij de werknemer, zal deze een eventuele boete zelf moeten betalen.

Voorgaande inspecties resulteerden in buitengewoon veel boetes voor werknemers die de regels overtraden. In bijna de helft van de gecontroleerde personen werden er regels overtreden, met name door werknemers.