Aantal ZZP’ers dat zich verzekert neemt af

Door slechte ervaringen met verzekeraars sluiten ZZP’ers steeds minder vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, ook al zijn ze zich bewust van de gevaren die ze lopen. Ook wordt er steeds minder gespaard voor het pensioen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het afzien van een verzekering komt voornamelijk doordat verzekeraars allerlei risico’s buiten de verzekering houden en er vaak lange procedures plaatsvinden voor er wordt uitgekeerd. Voor oudere ZZP’ers speelt ook het probleem dat zij zich alleen kunnen verzekeren tot hun 55ste.

Vergeleken met 2011 (23,4%) waren in 2013 nog maar 21,9% van de 800.000 ZZP’ers verzekerd tegen langdurige ziekte. ZZP’ers die relatief veel verdienen blijken zich logischerwijs tegen veel meer risico’s te verzekeren dan de minder vermogende zelfstandigen.

Volgens het CBS is de afname van het aantal verzekerden niet per se te wijten aan de economische crisis, hoewel ZZP’ers er financieel wel op achteruit zijn gegaan. ZZP’ers hoeven overigens minder inkomen (7% van het brutoloon) af te staan aan een verzekering dan werknemers (8,1%).

Ook sparen voor het pensioen (via lijfrente) is afgenomen onder zelfstandigen: van 13,4% in 2011 naar 11,7% in 2013.