1 januari 2016: wel of geen eigenrisicodrager ziektekosten?

In 2016 worden de ziektekostenpremies voor het vaste personeel en de flexkrachten samengevoegd tot één WGA-premie. U krijgt dan de keuze om dit publiek (zoals nu, via een verzekering bij het UWV) of privaat (als eigenrisicodrager) aan te gaan.

Eigenrisicodrager zijn is interessant, u betaalt minder premie. Een ander voordeel van eigenrisicodragerschap is, dat u vanaf dat moment niet meer de WGA lasten hoeft te dragen van tijdelijke werknemers die vóór uw eigenrisicodragerschap ziek zijn geworden. Maar er zitten ook verplichtingen aan. U moet zelf de regie voeren over de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Ook bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. Voor de meeste kleine werkgevers is het niet haalbaar om dit zelf te doen, waardoor het slim is het risico én de uitvoering uit te besteden.

Wilt u per 1 januari 2016 eigenrisicodrager worden of blijven? Dan moet u vóór 1 oktober 2015 een aanvullende garantieverklaring aan de Belastingdienst afgeven waaruit blijkt dat uw garantsteller (doorgaans een verzekeraar) ook garant staat voor het risico van WGA flex.

Voorbeeld
Het onderstaande voorbeeld toont hoe de betaling van ziektewetuitkeringen in 2013, in 2014 (huidig) en vanaf 2016 is opgebouwd in het geval van een tijdelijke werknemer met een jaarcontract die na 6 maanden ziek wordt:

Situatie ziektewet: tijdelijke werknemer met jaarcontract na 6 maanden ziek

Werknemers in Nederland melden zich gemiddeld 6 à 7 werkdagen per jaar ziek. Jongeren tot 25 jaar en 65-plussers melden zich het minst vaak ziek: gemiddeld zo’n 2,5 dag per jaar. Uitzondering is de subgroep 55-65 jaar van wie het ziekteverzuim gemiddeld 10 werkdagen duurt.