Gezocht: 40.000 jongeren voor de toekomst van de bouw

Met een personeelstekort dat nu al merkbaar is en een verwachte stijging van vacatures met 13.000 in het komende jaar is de omkering van de bouwcrisis een feit: waren er een paar jaar geleden geen vacatures en heel veel werklozen, anno 2017 is het vechten om elke goede vakkracht.

Tijdens de crisis konden bedrijven jongeren minder leerwerkplekken aanbieden en daar zijn ze nu de dupe van. Het aantal leerlingen aan mbo-opleidingen bouw en infra nam tijdens de crisis met 38 procent af. Daarnaast vergrijst de bouw; het aantal werknemers jonger dan 45 is de laatste jaren sterk afgenomen en de bouwsector heeft in vergelijking met andere sectoren relatief weinig jongeren tot 25 jaar aan het werk.

Werkgarantie is een feit
Volgens het UWV zal er een toename van 13.000 banen zijn tot en met 2018. Bouwend Nederland gaat inzetten op de instroom van zo’n 40.000 jongeren in de bouw de komende vijf jaar. Voorzitter Maxime Verhagen is optimistisch: ‘De crisis is echt verdwenen en er kan zelfs een werkgarantie afgegeven worden. Er is enorm veel te bouwen in Nederland, dat is een feit.’

Het aantrekkelijk maken van werken in de bouw is van levensbelang voor de sector. Bedrijven ondervinden nu al stagnatie door een tekort aan personeel.