Drie op de vijf bedrijven in de bouw heeft personeelstekort

Drie op de vijf bedrijven in de bouw heeft personeelstekort

Vooral de komende twee jaar zijn er veel extra werknemers nodig, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt. De instroom van nieuwe vakkrachten komt echter maar langzaam op gang, waardoor in 2018 en 2019 de spanning op de bouwarbeidsmarkt het meest oploopt en het tekort nog verder zal groeien.

Uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat nu al drie op de vijf bedrijven in de bouw-, onderhouds- en installatiesector een tekort aan personeel heeft. Het gaat in dit onderzoek niet alleen om een kwantitatief tekort, maar ook kwalitatief te kort. Het aantal bedrijven dat in 2016 aangaf een tekort te verwachten voor 2017 heeft hierin gelijk gekregen. Het kwantitatieve tekort is zelfs sterker gegroeid dan verwacht, het kwalitatieve tekort is volgens verwachting gegroeid. Na 2019 komt de spanning op de arbeidsmarkt weer “in rustiger vaarwater terecht”, verwacht het EIB.

De bouwsector is hard geraakt tijdens de crisis afgelopen jaren. In die periode zijn veel arbeidsplaatsen verloren gegaan en zijn veel vakkrachten een andere branche in gegaan. Nu de economie weer is aangetrokken, is het aantal vacatures fors gegroeid, terwijl het aantal werklozen gedaald is. Hierdoor lopen veel bouwbedrijven tegen een personeelsschaarste aan. In de komende vier jaar kan ongeveer 45 procent van de benodigde instroom van nieuwe vakkrachten worden gerealiseerd via de bouwopleidingen, verwacht het EIB.

Wat kunt u hier nu mee doen?
Verwacht u een personeelstekort binnen uw bedrijf? Met het maken van een realistische Personeelsplanning (= balans tussen personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid) kunt u in eerste instantie het personeelstekort op korte termijn beperken. Met een personeelsplanning brengt u goed in kaart hoeveel werk u op de plank heeft of verwacht, en weet u hoeveel medewerkers er nodig zijn. Als u dan nieuwe werknemers zult moeten aantrekken, kunt u ervoor zorgen dat u ruim op tijd uw vacatures uitzet en aan de selectie begint. U kunt soms beter uw nieuwe werknemer een week te vroeg aannemen en rustig inwerken, dan een week te laat realiseren dat u hem nodig heeft als hij al bij een concullega aan het werk is gegaan.

Om uw personeelstekort op lange termijn te beperken, is scholing een belangrijk onderdeel binnen de personeelsplanning. Zo kunt u bestaande werknemers opleiden voor functies die langduriger bij hen en uw bedrijf passen, of kunt u ervoor kiezen te investeren in jong talent. Door een jonge medewerker op te leiden krijgt u als eerste de kans om hem of haar aan uw bedrijf te binden voor langere tijd, ook na het afronden van de opleiding.

Kunt u hulp of advies gebruiken bij maken van uw personeels- en wervingsplanning? Neem eens contact op met Singel.