Bouwsector maakt afspraken over weren schijnzelfstandigheid

Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben samen een modelovereenkomst opgesteld voor de bijna 120.000 zzp’ers in de bouw. Ze hopen zo schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie terug te dringen.

Partijen als Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen Willen oplossingen voor cao-ontduiking en schijnzelfstandigheid. Ondanks dat de Belastingdienst de handhaving van de wet DBA heeft opgeschort tot 2018, is de sector zelf aan de slag gegaan om een overeenkomst op te stellen die meer bescherming en duidelijkheid biedt dan de oude VAR. De Belastingdienst heeft de overeenkomst goedgekeurd en zegt controles uit te zullen gaan voeren op de naleving ervan. Het succes van de afspraken staat of valt uiteraard met handhaving.

Eerlijke onderhandeling
In de modelovereenkomst is onder meer afgesproken dat een zzp’er direct afspraken maakt met zijn opdrachtgever over het werk, tijdsduur en tarief, zonder tussenkomst van uitzendbureaus of andere partijen. De betrokkenen willen zo dat de zelfstandig ondernemer een eerlijke onderhandelingspositie krijgt. Naast een nieuwe overeenkomst zijn de partijen ook bezig met de ontwikkeling van een Bouwplaats-ID, een pasjessysteem dat moet registreren welke partijen actief zijn op een bouwplaats.