Verkiezingen: Waar stemmen ondernemers op?

Morgen is het zover: Nederland gaat naar de stembus voor de Tweede Kamer verkiezingen. Er is door de partijen hard gestreden voor uw stem. Bent u overtuigd geraakt, of bent u nog één van de vele zwevende kiezers? Wij zetten de ondernemersthema’s voor u onder elkaar.

Wat stemmen ondernemers volgens de peilingen?

MKB Belangen deed zo kort voor de verkiezingen een peiling naar het stemgedrag van ruim 3300 ondernemers. De partij die als winnaar uit de bus komt is de PVV, met 25 procent van de stemmen. De VVD heeft het vertrouwen van de ondernemers verloren volgens deze peiling. In 2012 gaf 44 procent aan op de VVD te stemmen, in de huidige peiling van het MKB Belangen is dat nog maar 23 procent.

Arbeidscontracten en ontslagrecht

De VVD pleit voor meer tijdelijke en langere contracten en het moet eenvoudiger en minder duur worden om de overeenkomst tussen werkgever en werknemer op te zeggen.
D66 wil toewerken naar één contract: het contract voor onbepaalde tijd. Het ontslagrecht willen ze dan eerst versoepelen. Ook het CDA wil minder regels stellen voor ondernemers, het ontslagrecht versoepelen en het voor bedrijven eenvoudiger maken om personeel in dienst te nemen. De PvdA vindt dat een vast contract de norm moet worden. GroenLinks wil tijdelijke contracten duurder maken zodat een vast contract aantrekkelijker wordt.

Belasting op arbeid

Iedereen is het hier wel met elkaar over eens: De belasting op arbeid moet verlaagd worden. Het moet aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen, vinden de VVD en D66. Het CDA wil fiscale lastenverlichting voor mkb-ondernemers. De PvdA wil een verschuiving van de lastendruk naar de werkgever met hogere belasting op kapitaal. De SP wil ‘eerlijk delen en eerlijk betalen’.

Regeldruk verlichten

De partijen hebben hier uiteenlopende ideeën over, maar (bijna) iedereen is het er wel over eens dat de regels voor ondernemers versoepeld moeten worden. De SP vindt dat de regels voor het bedrijfsleven altijd mkb-vriendelijk moeten zijn. De VVD, D66 en het CDA zeggen allen de regeldruk te willen verminderen. Waarbij D66 een ombudsman voor ondernemers in het leven wil roepen.

Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers

De grote partijen (o.a. VVD, PvdA, CDA, D66 en Groenlinks) willen de loondoorbetaling verkorten, de meeste partijen geven aan: Verkorten naar één jaar.

(Groene) investeringsbank

Zeven van de twaalf partijen schrijven over innovatie stimuleren door kredieten te verstrekken aan mkb-bedrijven. Ze pleiten voor een ontwikkelingsbank. De PvdA heeft het zelfs over een concreet bedrag van 10 miljard euro. CDA hoopt dat door dit financiële instituut vernieuwende concepten in het mkb aangejaagd worden. GroenLinks zou graag zien dat startups extra gefaciliteerd worden. De PVV daarentegen is kort maar duidelijk: De subsidiekraan voor innovatie moet dicht.

Ondernemerskieskompas

Ruim 3000 ondernemers hebben het Ondernemerskieskompas van BNR en MKB-Nederland ingevuld. Het merendeel vindt dat het voor bedrijven makkelijker moet worden om werknemers te ontslaan. Ook mag van hen de AOW-leeftijd omhoog.  Als u er nog steeds niet uit bent op welke partij u als ondernemer gaat stemmen, dan kunt u het Ondernemerskieskompas invullen.