Werkgevers: dit weten we alvast van het nieuwe regeerakkoord

De afgelopen dagen zijn er al verschillende voorstellen uit het nieuwe regeerakkoord uitgelekt. Hoewel de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun plannen nog niet officieel hebben gepresenteerd, is er al heel wat gelekt. Dit weten we al over de plannen omtrent sociale zaken en werkgelegenheid:

Ontslagrecht
Werkgevers kunnen werknemers gemakkelijker ontslaan. Daartegenover staat dat werknemers eerder aanspraak kunnen maken op de ontslagvergoeding en die kan ook hoger uitvallen.

Tijdelijke contracten
De ketenregeling van vóór de invoer van de WWZ komt weer terug: Dus werkgevers mogen weer tijdelijke contracten geven over een periode van drie jaar, in plaats van de huidige 2 jaar. De regering wil hiermee de draaideur van tijdelijke contracten tegengaan, het idee is dat iemand na 3 jaar eerder een vast contract krijgt aangeboden dan na 2 jaar. Geeft een werkgever iemand direct een contract voor onbepaalde tijd? Dan wordt hij ‘beloond’ met een mogelijkheid tot proeftijd van 5 maanden.

Ziekte doorbetalen
Goed nieuws voor kleine bedrijven. De huidige twee jaar loondoorbetaling bij ziekte van een medewerker wordt voor hen teruggebracht naar 1 jaar. Voor het tweede jaar komt een collectieve regeling.

Vaderschapsverlof
Vaders krijgen vanaf 2019 vijf dagen verlof na de geboorte van hun kind. Vanaf 2020 krijgen ze ook nog eens vijf weken verlof tegen een salaris van 70 procent, uitgekeerd door het UWV.

De onderhandelaars zijn het inmiddels eens over het concept-regeerakkoord, het is nu afwachten tot de puntjes op de i zijn gezet. Waarschijnlijk zal het akkoord dinsdag laat in de ochtend of vroeg in de middag officieel gepresenteerd worden.