Mislukte DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De Belastingdienst stuurt deze week een brief naar alle zzp’ers waarin staat dat de DBA niet zal worden uitgevoerd of gehandhaafd tot tenminste 1 januari 2018. Tot die tijd hoeft niemand meer te vrezen voor boetes, naheffingen of verplicht in dienst nemen van (schijn)zelfstandigen.

Dat de wet DBA volledig is mislukt, is inmiddels ook doorgedrongen op de burelen van de Belastingdienst. Daarom wordt de regeling opgeschort en gaat de overheid naar eigen zeggen de komende tijd in gesprek met werkgevers, werknemers en zzp-belangenverenigingen om zo tot een nieuw pakket maatregelen te komen.

Grote onzekerheid
De wet DBA had rampzalige gevolgen voor veel zzp’ers:  de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van inleners bij mogelijke schijnzelfstandigheid was daarin veel duidelijker omschreven dan in de VAR-regeling. Inlenende bedrijven in alle sectoren vreesden dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie met hun zzp’ers als een dienstbetrekking zou beoordelen en hen zou verplichten sociale lasten voor hen af te dragen of boetes op te leggen. Door de grote onzekerheid rond de in- en uitvoer van de regels besloten honderden bedrijven dan maar tot nader orde helemaal niet meer met zzp’ers samen te werken.  Door de algehele onrust zette de verantwoordelijke staatssecretaris Wiebes de DBA on hold. Door aan te gegeven dat er tot 1 januari 2018 niet zal worden gecontroleerd en gehandhaafd, hoopt de overheid dat er nu weer ‘met een gerust hart zaken kunnen worden gedaan’.

‘Kwaadwilligen’ die ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan terwijl hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking of ‘opereren in een opzet van fraude of zwendel … concurrentievervalsing of uitbuiting’ kunnen nog wel rekenen op de toorn van de overheid, maar het is maar de vraag of en hoe er het komende jaar gehandhaafd en beboet gaat worden.

Lees hier de brief van de Belastingdienst