Kabinet, komt er nog wat van?

Ruim twee maanden na de verkiezingen is het nog steeds niet gelukt een nieuw kabinet te vormen. Nu ook informateur Schippers het opgeeft lijkt een nieuwe regering heel ver weg. Wat betekent een slepende formatie voor (ondernemend) Nederland?

Op 15 mei zijn de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks geklapt. Migratie, klimaat en inkomen waren onderwerpen waar de partijen niet uit kwamen met elkaar.

Een grote puzzel
Een impasse dreigt, de kabinetsformatie zit muurvast. Het Nederlandse volk heeft gesnipperd gestemd en de verschillen tussen de partijen zijn te groot, D66 wil niet met ChristenUnie, niemand wil met Wilders en de PvdA wil niet met zichzelf…. Het is een chaos! Het record lang formeren staat op naam van België met een formatie van 541 dagen in 2010/2011. Wij zitten nu op 76 dagen, dus we hebben nog even te gaan.

En nu?
Onder leiding van Tjeenk Willink komen er weer gesprekken tussen partijen om een mogelijk kabinet te vormen, hoe lang dat gaat duren dat is voor iedereen de vraag.

Een eindeloze formatie betekent dat het huidige kabinet ‘demissionair’ blijft en daarmee weinig slagkracht heeft. Dit heeft zeker consequenties, zoals bijvoorbeeld de onderwijssector al merkte: leraren willen nu meer geld, maar staatssecraris Dekker zegt dat hij die beslisssing doorschuift naar een nieuw kabinet. Prangende kwesties voor de bouwsector, zoals de nieuwe vorm en handhaving van de wet DBA, het creëren van een structurele oplossing voor het schreeuwende tekort aan personeel en de toenemende woningnood, vragen om regie en daadkracht.

Spaarpot
Gelukkig zitten we in een tijd van economische voorspoed, anders was het probleem een stuk groter geweest. De huidige kabinetsleden kunnen redelijk rustig ‘op de winkel passen’. Een groot voordeel van een demissionair kabinet is dat ze, omdat ze weinig nieuwe dingen doen, ook weinig geld uitgeven. Daardoor kan het begrotingsoverschot de komende tijd snel stijgen, een meevaller dus voor de schatkist en een spaarpot voor het nieuwe kabinet…dat er vast ooit gaat komen.