Hoe blij moet u ECHT zijn na Prinsjesdag 2016?

Het kabinet heeft geprobeerd om van de meest recente Prinsjesdag een echte ‘goed nieuws show’ te maken; een niet bijzonder uitgesproken pap met voor iedereen wel wat krenten. Deze nieuwsbrief biedt onvoldoende ruimte om alle kansen en attentie-punten te noemen, maar we hebben geprobeerd de interessantste elementen er uit te pikken.

Arbeidsrecht
Met de invoering van de Wet DBA op 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen, dat zal niemand ontgaan zijn. De implementatie van de wet DBA loopt allesbehalve soepel. Verder wordt vanaf 1 juli 2017 de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumjeugdloon stapsgewijs verlaagd. Tegelijkertijd wordt het minimumloon voor werknemers van 18-20 jaar verhoogd.

Belasting
Het speelt nog niet in 2017, maar in 2018 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlengd naar € 250.000 en op termijn (2021) stijgt deze grens zelfs naar € 350.000. Anderzijds verdwijnt vanaf 2017 de mogelijkheid voor DGA’s om hun pensioen in eigen beheer op te bouwen. Verder veranderen per 1 januari 2017 de nodige regels rond het privé gebruik van een auto van de zaak. Zo wordt het algemene bijtellingpercentage voor nieuwe auto’s met ingang van 2017 verlaagd naar 22% – ongeacht de CO2-uitstoot. Voor auto’s uit 2016 en eerder blijft het bijtellingspercentage 25%.

Bouw
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu trekt in 2017 5,9 miljard euro uit voor nieuwe en bestaande wegen, spoor en vaarwegen. Daarbovenop komt 905 miljoen euro uit het Deltafonds dat Nederland moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook wordt de wettelijke definitie van het begrip ‘bouwterrein’ in de Nederlandse btw-wetgeving aangepast aan de Europese btw-regels om samenloop van de overdrachtsbelasting te voorkomen.

Financiering
Het kabinet wil in 2017 de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals. De bedoeling is om regels te vereenvoudigen, verminderen of zelfs af te schaffen. Dit zou een besparing moeten opleveren van 2,5 miljard euro.

Nog in deze kabinetsperiode wordt het voorstel voor een Nationale financieringsinstelling uitgewerkt en ook op vele andere manieren stelt de overheid de komende jaren geld beschikbaar voor innovatie. Vanaf 2017 komt extra budget beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO. Dit is een premiekorting voor bedrijven die bezig zijn met onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten.