Stijging aantal flexibele banen, daling aantal zelfstandigen

De  arbeidsmarkt trekt aan. Het totale aantal banen is in het laatste kwartaal met 38.000 gegroeid, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de uitzendbranche toont een flinke stijging. Opvallend is dat het aantal zelfstandigen voor het eerst sinds jaren is gedaald.

De groei van de werkgelegenheid zet sinds het eerste kwartaal van 2014 gestaag door. In totaal zijn er in 2 jaar tijd 230.000 banen bijgekomen. Momenteel telt Nederland bijna 10 miljoen banen. De groei komt met name voort uit de uitzendbranche. Het afgelopen kwartaal is het aantal banen bij uitzendbureaus met ruim 30.000 gestegen, dit is bijna 80 procent van de totale groei. In het afgelopen jaar groeide de gehele uitzendbranche met 10 procent.

In het laatste kwartaal is het aantal vacatures met 5.000 toegenomen. Eind juni telde Nederland 155.000 openstaande vacatures, dit aantal is sinds 2008 niet zo hoog geweest. Desondanks de groei ligt het aantal nog 100.000 lager dan in 2008.

Het aantal zelfstandigen is voor het eerst sinds jaren gedaald. In het afgelopen kwartaal kromp dit aantal met 8.000. Een aantrekkende arbeidsmarkt waarbij meer vraag is naar vast personeel in combinatie met de werking van de Wet DBA zijn de meest waarschijnlijke oorzaken voor de daling.