Payrolling belangrijk voor groei MKB

Uit een onderzoek van de ABU en VPO blijkt dat 19 procent van de bedrijven in Nederland payrolling nodig heeft om te groeien. Onder de ondervraagde MKB-bedrijven was dit percentage zelfs 33 procent. Aan het onderzoek werkten meer dan 1.100 bedrijven mee.

Payrolling blijkt van groot belang voor de Nederlandse arbeidsmarkt, zowel voor de groei van bedrijven als voor de groei in werkgelegenheid. Voornamelijk de ontzorging op het gebied van personeelsadministratie is een belangrijke reden voor werkgevers om voor payrolling te kiezen. Daarnaast hebben groeiende bedrijven doorgaans sterke of gemiddelde variatie in het werkaanbod, en met de huidige economische situatie blijkt payroll een belangrijk middel te zijn om te groeien en deze groei om te zetten in banen.

Vooral bedrijven in de groot- en detailhandel, winning van delfstoffen, horeca en specialistische en zakelijke dienstverlening maken gebruik van payroll. Deze vier sectoren samen vormen iets meer dan de helft van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van payroll.

In Nederland is het aantal payrollmedewerkers gegroeid van 145 duizend in 2009 naar 195 duizend in 2014. Van het totaal aantal banen in Nederland wordt 3,3 procent ingevuld door payrollmedewerkers.

“Payrolling is een professioneel en onmisbaar hr-instrument. Het biedt een oplossing aan ondernemers voor wie het werkgeven te ingewikkeld en risicovol is geworden”, zegt ABU directeur Jurriën Koops.