Uitdagingen op de ‘zorgwekkende’ woningmarkt

Middeninkomens die tussen wal en schip vallen, armoede in de huursector, scheefwonen: De stand van de woningmarkt is zorgelijk en het gebrek aan de juiste woningen heeft veel impact op de samenleving.

Onderzoekers vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schetsen de grootste uitdagingen voor de Nederlandse woningmarkt, een complexe markt met veel maatschappelijke raakvlakken. Het gaat niet alleen over woningen, maar over zaken als een stabiele samenleving, inkomens, duurzaamheid en zorg. In het Woonakkoord uit 2013 werden bepaalde doelen gesteld ten aanzien van de woningmarkt die nog niet behaald zijn. Vele gemeenten kampen nog steeds met mensen met een middeninkomen die geen huis kunnen vinden, scheefwonen en stijgende armoede in de sociale verhuur.

Oplossingen worden er geboden in de recent verschenen Bouwagenda van Bouwend Nederland: Een vierjarig programma is uitgewerkt waarin beperking van woonlasten door investering in duurzaamheid door wooncorporaties een belangrijke pijler is, samen met ambitieuze nieuwbouwplannen. Rijk, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, waterschappen, alle schakels in de keten gaan intensief samenwerken om zwel in de woningbouw maar ook de infra en utiliteitsbouw orde op zaken te stellen en Nederland toekomstbestendig te maken.

Lees hier meer over op bouwendnederland.nl en cobouw.nl