Schoolgeld voor groeiende groep mbo’ers te hoog

Het schoolgeld is voor steeds meer mbo-leerlingen niet te betalen. Sinds dit schooljaar krijgen ouders minder subsidie van de overheid. De zwaarst getroffen ouders moeten het nu doen met 550 euro minder.

Mbo-leerlingen besteden gemiddeld een paar honderd euro per jaar aan boeken en andere spullen. Ongeveer 27.000 ouders kregen vorig schooljaar een bijdrage van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor de studiekosten van hun kind. Bij minderjarige mbo-leerlingen tussen 16 en 18 bedroeg dit maximaal 690 euro. Nu is het maximumbedrag nog slechts 116 euro. De zwaarst gedupeerden zijn de armste ouders die de maximale bijdrage ontvangen.

Momenteel komen er steeds meer verzoeken binnen bij gemeenten voor bijzondere bijstand met betrekking tot schoolkosten. Ook merkt de mbo-raad dat er meer financiële hulp wordt gevraagd bij noodfondsen van scholen. Stichting Leergeld draagt steeds vaker financieel bij.

Overheidssteun
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vind het onacceptabel als kinderen hun onderwijs niet meer zouden kunnen betalen. Een van de belangrijke kostenposten voor leerlingen, de reiskosten, zullen vanaf 2017 (deels) vergoed worden.

Onder andere de MBO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwachten meer financiële ondersteuning van de overheid. Ze vrezen dat schooluitval anders steeds sneller zal toenemen.

Singel Personele Diensten
Singel Personele Diensten werkt al ruim een jaar succesvol samen met het ROC van Amsterdam en brancheorganisatie Savantis om de schildersbranche in Noord-Holland te verzekeren van een gezonde toekomst. Singel betaalt het schoolgeld van de leerlingen en verzorgt de werving en selectie.

Inmiddels heeft de samenwerking geresulteerd in een verdubbeling van het aantal schilderleerlingen in het leerjaar 2015-2016 ten opzichte van eerdere jaren. Ook is er een nieuwe, soortgelijke samenwerking gestart met MBO Amersfoort. Momenteel is Singel bezig vergelijkbare projecten op te starten in andere branches en regio’s.