Investeren in personeel heeft hoge noodzaak

Investeren in personeel heeft hoge noodzaak

Werkgevers moeten meer investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun personeel, om te voorkomen dat zij straks niet meer voldoende vakpersoneel tot hun beschikking hebben. Harry Kraats, voorzitter van de werkgeversorganisatie AWVN, noemt het bittere noodzaak om oog te hebben voor het ‘menselijk kapitaal’. Doen zij dit niet dan blijft de huidige conjuncturele krapte structureel.

Ten eerste is het belangrijk dat werkgevers hier bewust van worden, hoe het financieel wordt ingevuld is een volgende stap. Van der Kraats geeft aan dat het inmiddels een maatschappelijke trend is om ook de mens- en maatschappijgerichte functie binnen het ondernemingsbestuur sterker te maken.

Bedrijven zijn volgens Van der Kraats de laatste jaren verslaafd geraakt aan het geven van gouden handdrukken. Het is namelijk makkelijker om, met name oudere, werknemers af te kopen en weg te sturen, in plaats van het geld te investeren in het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Dit moet veranderen zegt hij.