Tweederde pensioenfondsen in gevaar

Pensioen bouwvakkers veilig
Bijna tweederde van de pensioenfondsen heeft minder geld in kas dan wettelijk is vereist is. De pensioenen van de bouwvakkers zijn veilig, want het Pensioenfonds Bouw is een van de sterkste fondsen met een dekkingsgraad van 105,4%.

Het Bedrijfstak Pensioenfonds Bouw is de eerste van de grote vijf pensioenfondsen die de definitieve cijfers over 2106 naar buiten brengt. Het fonds waarbij alle werknemers in de bouw verplicht hun pensioen opbouwen, is van die vijf het meest sterk. De andere vier (ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME) hebben momenteel een dekkingsgraad die onder 100% ligt, wat dus betekent dat de kaspositie te klein is om de toegezegde pensioenen te betalen. Bij alle fondsen is de dekkingsgraad gedaald vergeleken bij 2015.

Niet genoeg
De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een fonds in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% is de kas precies gelijk aan de toegezegde pensioenen. Pensioenfonds Bouw heeft dus een reserve van 5,4%; dat is niet genoeg om de pensioenen aan te passen aan het stijgende prijspeil. Daarom blijven de pensioenen in 2017 gelijk.

Pensioenfonds Bouw heeft zo’n 55 miljard euro in kas. Daarmee is Bouw het vierde fonds in omvang. De andere grote vier zitten met hun dekkingsgraad beneden de 100%. Deze fondsen verwachten in de komende jaren echter goede beleggingsrendementen te behalen, daardoor is  een korting op de pensioenen dit jaar nog niet nodig.