Opnieuw daling aantal werklozen

De  werkloosheid in Nederland is teruggelopen naar 6 procent van de beroepsbevolking. In april was dit nog 6,4 procent. Sinds april 2016 zijn er 40.000 werkenden bijgekomen. Momenteel telt Nederland 541.000 werklozen.

Het aantal werklozen in de leeftijdscategorie van 25 tot 30 jaar is de afgelopen twee jaar het sterkst gedaald, van 7,3 procent in 2014 naar 5 procent in het afgelopen kwartaal. Toch is dit percentage hoog in vergelijking met de gehele leeftijdsgroep van alle 25 tot 45-jarigen. De voornaamste oorzaak hiervan is de economische neergang in 2008 waardoor deze groep moeilijker aan een eerste baan kwam. Het werkloosheidspercentage van de 25 tot 30-jarigen steeg van 2,6 procent in 2008 naar 7,7 procent in 2013.

Het CBS stelt dat de arbeidsmarktpositie van de 25 tot 30-jarigen nu weer lijkt op die van voor de crisis. Opvallend is dat binnen deze leeftijdsgroep veel op flexibele basis wordt gewerkt. In de periode van 2008 tot 2012 steeg het aantal flexibele dienstverbanden van 22 naar 24 procent. Na 2012 is dit percentage explosief gestegen naar 31 procent in 2016. Ook bij de andere leeftijdsgroepen is er een stijging van het aantal flexibele contracten zichtbaar.

Tot op heden zijn er in dit jaar 300.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn 50.000 uitkeringen minder dan in dezelfde periode in 2015. Voor alle sectoren is het aantal WW-uitkeringen afgenomen. Deze afname is het grootst in de bouwnijverheid.