Investeringen in woningbouw stimuleren groei bouwsector

Net als afgelopen jaar zal de woningbouw in 2016 en 2017 de snelst groeiende bedrijfstak zijn binnen de bouwbranche, zo meldt het Economisch Bureau van ABN Amro.

De bouwsector heeft een goed jaar achter de rug. In 2015 kende de sector een productiegroei van maar liefst 8,2 procent. Ook qua investeringen was de groei sterk: er werd bijna 27 procent meer geld in de woningbouw gestoken dan in 2014.

ABN voorspelt dat de woningbouw in de komende jaren wat af zal nemen, waardoor de totale bouwsector ook minder snel zal groeien. Er wordt gerekend op 4,5 en 3,5 procent groei in respectievelijk 2016 en 2017.

Utiliteit
Door de grootschalige leegstand van kantoorgebouwen en winkels raakt de utiliteitsbouw achterop in de groei. Verder drukken overheidsbezuinigingen in grond-, water- en wegenbouw de groei van de infrastructurele bouw. Volgens ABN zullen de investeringen in de utiliteitsbouw, met name in de wegenbouw, in 2017 weer toenemen.