FNV gaat strijd aan met winterwerkloosheid

Volgens vakbond FNV Bouw accepteren werkgevers te makkelijk dat schilderen seizoenswerk is. Om winterwerkloosheid te bestrijden zou onder andere de winterschilderregeling weer ingevoerd moeten worden, maar dan bekostigd door de overheid.

Voor de afschaffing van de winterschilderregeling in 2007 werden schilders die in de wintermaanden bij particulieren aan het werk bleven financieel ondersteund door de branche, door middel van werkgeverspremies. Volgens Peter Roos, sectorbestuurder van FNV Bouw, zou de overheid dit systeem moeten herintroduceren en bekostigen. Dit kost de overheid weliswaar geld, maar er zijn dan minder WW-uitkeringen van werkloze schilders; een nog hogere kostenpost.

Ook wordt er een oproep gedaan aan minister Blok (Wonen) om schilderwerk voor de overheid in de winter te laten doen. Ook maatschappelijke opdrachtgevers zoals de zorg en woningcorporaties zouden hun planning op deze wijze moeten herinrichten.

In 2004 waren er nog 28.000 schilders met een vast contract. In 2010 waren dit er nog maar 20.000. Het aantal ZZP-schilders nam in die periode toe van 4200 naar 10.000. Deze winter zaten er zo’n 1500 van de 13.000 schilders in de WW.