Economische schade door filedruk ruim een miljard euro

November is dé filemaand en daardoor standaard de maand waarin het debat over verkeersopstoppingen weer oplaait. Files bezorgden ondernemers vorig jaar een economische schade van tussen 860 miljoen en 1,1 miljard euro. Hiermee is de door files aangerichte schade in een jaar tijd met 30 procent toegenomen. Dit concludeert onderzoeksinstituut TNO in de onlangs gepubliceerde Economische Wegwijzer.

Opdrachtgevers voor de jaarlijkse berekeningen van TNO zijn brancheorganisaties in de transportsector zoals TLN (transportbedrijven), EVO (verladers) en Fenedex (exporteurs). Zij dringen bij het kabinet aan op een versnelde aanpak van verkeersknelpunten, omdat deze de sector veel schade berokkenen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor grote delen van de A1 (Diemen-Hoevelaken, Apeldoorn-Twente), de A2 tussen Den Bosch en Deil, maar vooral voor veel snelwegen in Zuid-Holland. In de top 20 van de trajecten waar volgens TNO het vrachtverkeer de meeste economische schade oploopt komt die provincie zeven keer voor. De lijst wordt aangevoerd door de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Gorinchem – de belangrijkste transportader tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. Andere bekende knelpunten zijn de A13 tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Kleinpolderplein.

In de Economische Wegwijzer maakt TNO berekeningen van de directe en indirecte schade als gevolg van de files. Tot de directe schade (voor 2015 geschat op 150 miljoen euro) wordt het stilstaan van vrachtverkeer gerekend of de kosten van noodzakelijk omrijden. Daarbij wordt het reistijdverlies op 46 euro per uur begroot. Bij de indirecte kosten wordt onder meer meegerekend wat de schade is van vertraging van productieprocessen en de schade voor klanten van transporteurs die hun goederen later aangeleverd krijgen.

De politiek lijkt niet in staat om het fileprobleem aan te pakken. Volgens het Kennis Instituut Mobiliteit, een adviesorgaan van de minister, gaat die filedruk de komende jaren alleen nog maar toenemen, ondanks forse investeringen in het wegennet. De brancheorganisaties grijpen de uitkomsten van het onderzoek aan om te pleiten voor hogere investeringen in infrastructuur en het versneld uitvoeren van plannen voor wegverbredingen.

BRON: Volkskrant