Economische groei bereikt piek

De economische groei bereikt in 2017 een piek van 2,5%. Dit is sinds 2007 niet meer voorgekomen. Ook de komende twee jaar zien er positief uit met een groei van respectievelijk 2,1% en 1,9%. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank.

Het begrotingsoverschot profiteert ervan dat de economische groei breed gedragen en ondersteund wordt door alle bestedingscategorieen. Gedurende de ramingsjaren loopt het begrotingsoverschot geleidelijk op van 0,4% bbp in 2016 tot 1,1% bbp in 2019.

Groei blijft aanhouden
De sterke economische prestatie in 2017 is onder andere te danken aan de aantrekkende wereldhandel en het herstel van de bedrijfsinvesteringen. De bbp-groei ligt in de hele voorspelperiode boven de potentiële groei. Daardoor verbetert de zogenaamde output gap: van gemiddeld -3% in de jaren 2013-2016, naar 0% in 2019. Dit betekent dat de Nederlandse economie in 2019 op haar potentiële niveau draait volgens de raming.

Verbetering arbeidsmarkt
De werkloosheid daalt naar zo’n 4,4% van de beroepsbevolking in 2019, dat zijn circa 400.000 personen. Tot nu toe is er nog geen algehele krapte op de arbeidsmarkt. Een ruimere groep personen dan alleen werklozen kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar arbeid. Denk hierbij aan werkenden met een deeltijdbaan die meer uren zouden willen werken. Mede hierdoor neemt de loondruk op dit moment niet toe.

Bron: dnb.nl