Economisch beeld verbetert verder in 2017

Volgens de Conjunctuurklok van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het conjunctuurbeeld in januari opnieuw iets gunstiger dan in voorgaande maanden. De Conjunctuurklok is een hulpmiddel om de toestand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur te kunnen bepalen. De stemming onder consumenten is al drie maanden hetzelfde en op het hoogste niveau sinds augustus 2007. Het vertrouwen van de industriële producenten is in december positiever dan in november. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt dus boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten hebben in oktober 2,7 procent meer besteed dan in oktober 2015. Ze hebben vooral meer uitgegeven aan duurzame goederen, zoals kleding, schoenen, huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Daarnaast hebben consumenten meer aan voedings- en genotmiddelen besteed. Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2016 met 0,8 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,9 procent hoger dan in november 2015. De stijging is een stuk groter dan in oktober. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst. Het volume van de goederenexport lag in november 2016 5,5 procent hoger dan een jaar daarvoor. Deze stijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Vooral de export van aardgas, aardolieproducten en transportmiddelen nam toe. Tenslotte zijn er in december 2016 88 bedrijven minder failliet verklaard dan in november van het jaar.

Ook de toestand op de arbeidsmarkt is verder verbeterd. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 24 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met bijna 7 duizend en daalde het aantal werklozen met 37 duizend. In het derde kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.996 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al tien kwartalen op rij.

Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal ongeveer 250 duizend banen bijgekomen. Ten opzichte van het derde kwartaal 2015 ligt het totaal aantal banen in Nederland 92 duizend hoger. Dit betekent ook dat de werkloosheid voor het eerst sinds begin 2012 weer onder de half miljoen is uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499 duizend. Daarmee was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling van de werkloosheid was in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand iets minder sterk dan in de zomer. In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid bijna 100 duizend lager, maar wel nog bijna 190 duizend hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310 duizend personen het laagste punt van de afgelopen jaren.

Dinsdag 14 februari 2017 komt het CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het vierde kwartaal van 2016 en daarmee ook van de groei van de economie en de werkgelegenheid in het gehele jaar 2016.