DBA en modelovereenkomst zorgen voor verwarring

Stichting ZZP Nederland heeft al meldingen ontvangen over ruim honderd grote en kleinere bedrijven die overwegen om in de toekomst geen ZZP-ers meer in te huren. Door de groeiende onzekerheid over eventuele verplichtingen achteraf durven veel opdrachtgevers het risico niet meer te nemen.

Sinds 1 mei 2016 is de bekende VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen door iets nieuws; de ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie’ (DBA). Dit betekent dat ZZP-ers en opdrachtgevers tegenwoordig een modelovereenkomst moeten sluiten waarin de arbeidsrelatie is vastgelegd. Dit blijkt echter nog voor veel verwarring te zorgen, zowel bij ZZP-ers als bij opdrachtgevers.

Dit probleem lijkt vooral te spelen in de sectoren techniek, bouw, chemie en financiële dienstverlening. ZZP Nederland spreekt van een duidelijk signaal en gaat binnenkort met staatssecretaris Wiebes in gesprek om de noodzaak van een oplossing te onderstrepen.

De Belastingdienst zelf heeft al aangegeven pas achteraf te zullen beoordelen of er wel of geen sprake was van een dienstverband. Er bestaat dus nog veel onduidelijkheid over de regels die men gaat hanteren rondom bijvoorbeeld de duur van de opdracht, het gebruik van materiaal en de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en ZZP-er. Daarom is werken met ZZP-ers voor opdrachtgevers een stuk riskanter geworden – zelfs als er netjes een modelovereenkomst is opgesteld.

Voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers geldt in 2016 bovendien een inspanningsverplichting; beide partijen moeten actief bezig zijn met het zodanig vormgeven van de arbeidsrelatie dat een ZZP-er niet in loondienst werkt. Steeds meer bedrijven schakelen daarom een gespecialiseerd bureau in. Dit kan de complete administratie en (een deel van) de risico’s uit handen nemen.