cao lonen stijgen sneller dan de inflatie

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stijging van de cao-lonen in ruim zes jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van vorig jaar stegen de cao-lonen met 2,1 procent. Het verschil met de inflatie is zelfs in de afgelopen dertig jaar niet zo groot geweest. 

Sinds de tweede helft van 2014 stijgen de cao-lonen al sneller dan de inflatie. Doordat de inflatie in de afgelopen periode de nullijn is genaderd, is het verschil steeds groter geworden. Het verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie was volgens het CBS voor het laatst zo groot in 1986 – dertig jaar geleden.

Dalende inflatie
Het CBS maakte ook bekend dat de inflatie in Nederland in september verder is gedaald naar 0,1 procent. In de maand augustus waren goederen en diensten voor consumenten nog 0,2 procent duurder dan in 2015. De inflatie is vooral zo laag door de prijsontwikkeling van kleding en schoenen; deze waren 1,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van bungalowparken had een drukkend effect op de inflatie. Op basis van een geharmoniseerde Europese meetmethode namen de consumentenprijzen af, van 0,1 procent in augustus naar min 0,1 procent in september. De inflatie in de gehele eurozone steeg naar 0,4 procent. Daarmee blijft de inflatie in Nederland dus ver onder het niveau van de eurozone.

Loonontwikkeling & cao
De lonen stegen in het derde kwartaal van 2016  het sterkst bij de cao-sector overheid (met 3,5 procent). Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was de stijging respectievelijk 1,9 en 1,1 procent. Sinds het eerste kwartaal van vorig jaar is de stijging van de lonen bij de overheid hoger dan die in de andere twee sectoren. Het gaat hier om een inhaalslag na een periode waarin bij veel overheidscao’s de nullijn werd gehanteerd. Op het niveau van de bedrijfstakken deed de hoogste cao-loonstijging zich het laatste jaar voor in het onderwijs (4,5 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,8 procent het minst toe.

BRONNEN: CBS / Volkskrant