Update schilders cao: Nog geen rust én geen avv

De acties als gevolg van de onvrede over de nieuwe schilders cao gaan voorlopig nog door. De cao is nog steeds niet algemeen verbonden verklaard (avv), waardoor in de praktijk veel schilders nog geen loonsverhoging kunnen verwachten.

Na ingang van de cao in oktober 2016 zijn er doorlopend acties geweest vanuit vakbonden en werknemers, van het beplakken van het hoofdkantoor van OnderhoudNL en het verstoren van bijeenkomsten van salaris-administratiekantoor CBBS tot stakingen en protestacties bij schildersbedrijven die de nieuwe cao steunen.

50 procent wil wachten
Voorlopig is de cao, die door de vakbond FNV en CNV wordt bestempeld als “bijzonder slecht”,  nog niet algemeen verbindend verklaard. Dat betekent onder andere dat bedrijven die geen lid zijn van de bracheorganisatie en zelf niet de cao hanteren, de eenmalige uitkering en de loonsverhoging van 3,25% per 1 januari niet hoeven door te voeren. Uit een enquête op Schildersvak.nl blijkt dat bijna de helft van de respondenten (60 bedrijven) pas aan de slag gaat met de nieuwe cao als de avv er is. Uit de rondgang van Singel Personele Diensten langs opdrachtgevers in des schildersbranche komt een zelfde beeld naar voren: 50% geeft aan te willen wachten op de avv.

Bedrijven die de nieuwe cao nog niet toepassen, kunnen ook geen gebruik maken van de versoepelde ketenregeling van 6 naar 3 maanden. Deze versoepeling geldt overigens ook niet voor uitzendkrachten in de schilderssector – zelfs als volgt de inlener de nieuwe cao. In de ABU cao die in 2017 wordt vernieuwd, wordt hoogstwaarschijnlijk wel een regeling getroffen waarbij uitzenders naar seizoengevoelige sectoren ook de versoepelde ketenregeling mogen hanteren.

Dubbel bestolen?
Waarom is er ook alweer zoveel gedoe rondom de nieuwe schilders cao? Nadat de onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV muurvast kwamen te zitten, sloot OnderhoudNL een cao af met outsider LBV, een vakbond waar geen schilders lid van zijn.  OnderhoudNL geeft aan dat de schilders er 4,75% in loon op vooruit gaan met de nieuwe cao. Tegenstanders zeggen dat schilders door de afspraken in de nieuwe cao juist tot 1.800 euro per jaar inleveren, omdat veel overige arbeidsvoorwaarden ten koste gaan van de loonsverhoging.  OnderhoudNL heeft de schilders dubbel bestolen, van hun arbeidsvoorwaarden én van hun zeggenschap over de cao, aldus de stakers. De boze schilders hebben al aangegeven net zo lang door te zullen gaan met acties totdat OnderhoudNL weer aan tafel gaat met de FNV om afspraken te maken over een fatsoenlijke cao.