Werving & Selectie

Singel werkt aan: ‘Bouwen met Nieuw Talent’

, Een steentje bijdragen in werkverschaffing voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de bouw, onderhoud/schilder en technische branche. Met het vinden van een match bij het lokale MKB, waardoor het resultaat direct voelbaar is in de regio. Dat is waar Team Nieuw Talent met het project ‘Bouwen met Nieuw Talent’ aan werkt.

Binnen het project richt Team Nieuw Talent zich op jeugdigen, statushouders en zij-instromers, waarbij voor iedere kandidaat een persoonlijk matchplan wordt opgesteld dat het beste aansluit bij zijn of haar achtergrond, ervaring en wensen. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden die de huidige markt biedt als het gaat om ontwikkeling van alle betrokken partijen, continuïteit en toekomstperspectief. 

Voor het MKB

De wens tot deze vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leeft ook bij het MKB maar middelen om hier concreet gehoor aan te geven zijn beperkt. Werkgevers willen graag bijdragen maar weten vaak niet hoe zij in contact komen met de doelgroep. Daarnaast zijn werkgevers vaak  onbekend met de mogelijkheden en daarnaast moet het ook financieel haalbaar blijven.

Werkgevers hebben een grote behoefte aan ondersteuning bij het op weg helpen van statushouders op de arbeidsmarkt. Singel heeft zowel de contacten met de gemeenten als met de statushouders waardoor de match snel gemaakt is. Ook voorzien wij in maatwerk rondom de begeleiding van zowel werkgever als de nieuwkomer, zodat we een langdurige match kunnen realiseren.

Als werkgever maakt u aanspraak op loonkostensubsidie die is vrijgesteld voor deze groep, waardoor het voor Singel mogelijk is maatwerk te leveren. Daarnaast is het hierdoor voor u als werkgever mogelijk de kosten te drukken maar toch een reëel arbeidsloon aan de werknemers te kunnen verlonen.

 

Voor de gemeenschap

Ten tijde van een krappe arbeidsmarkt, is het vinden van vakkrachten voor werkgevers een uitdaging, terwijl nieuwkomers graag aan de slag gaan. Team Nieuw Talent wil met het bieden van maatwerk de uitdaging aangaan om beide partijen samen te brengen en zo de gemeenschap (gemeente, de werkzoekende en de werkgever) van dienst te kunnen zijn.

Onze ambitie

Team Nieuw Talent wil een bijdrage leveren aan (regionale) sociale (buurt) doelstellingen. Alle projecten die onder de noemer van ‘Bouwen met Nieuw Talent’ worden gestart, zullen regionale projecten zijn. Het contact zal lopen via gemeenten en lokale ondernemers in de buurt van het nieuwe talent.

   • Verlagen werkloosheid onder jongeren, statushouders en bijstandsgerechtigden 
     • Verhogen instroom bouw, onderhoud en techniek branches en onderwijs
       • Bevorderen sociale cohesie in de wijk én de stad

Team Nieuw Talent wil proactief een makelaarsrol op zich nemen om nieuwkomers op de arbeidsmarkt en werkgevers met elkaar in contact te brengen.