Werving & Selectie

De belangrijkste wijzigingen in 2016

Risicoscan WWZ!

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniekIn 2015 is er veel veranderd in werkgeverschap door toedoen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Bent u al uw contracten nagelopen? Kom niet voor verrassingen te staan! Met behulp van onderstaande checklist kunt u veel van uw nieuwe verplichtingen en risico’s in kaart brengen. Uiteraard helpen wij u hier graag verder mee.

  • Welke werknemers hebben bij einde dienstverband recht op een transitievergoeding (wie zijn er langer dan 24 maanden in dienst)?
  • Welke werknemers hebben een tijdelijk contract en hoeveel tijdelijke contracten hebben zij al gehad?
  • Wat staat er allemaal in mijn arbeidsovereenkomsten?
  • Kan ik nog een proeftijd inbouwen in een halfjaarcontract?
  • Mag ik nog een concurrentiebeding in een tijdelijk contract zetten?
  • Wanneer moet ik het tijdelijk contract met een werknemer opzeggen als deze afloopt (aanzegtermijn)?

VAR gaat over in DBA

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniek1 mei 2016 is de VAR-verklaring vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit is een systeem met modelovereenkomsten waaraan de arbeidsverhouding getoetst wordt. In tegenstelling tot bij de huidige VAR is met de DBA ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor onjuistheden.

U loopt dus het risico op naheffingen, boetes en zelfs het verplicht moeten contracteren van zzp’ers. Werkt u met zzp’ers die als werknemer kunnen worden aangemerkt? Neem op tijd maatregelen en kies bijvoorbeeld voor een flexibel dienstverband.

Leeftijdsgrens werkbonus

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniekDe werkbonus is een loonheffingskorting voor oudere werknemers. In 2016 geldt: werknemers die 62 jaar of ouder waren op 31 december 2015 hebben recht op de werkbonus. Deze korting wordt verrekend via de loonheffing. Dit gebeurt automatisch. Bereken de hoogte van de werkbonus voor een oudere werknemer met behulp van deze tabel.

Bijtelling auto van de zaak

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniekMet ingang van 2016 zijn er twee nieuwe bijtellingspercentages bijgekomen. De Belastingdienst wil hiermee het bijtellingssysteem overzichtelijker maken. De twee nieuwe percentages zijn:

  • 15% voor auto’s in de categorie 1-50 gr/km CO2-uitstoot
  • 21% voor auto’s in de categorie 51-106 gr/km CO2-uitstoot

Bekijk het overzicht van alle bijtellingspercentages.

Transitievergoeding uitstellen?

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniekU kunt ervoor kiezen om de betaling van een transitievergoeding uit te stellen, indien u de uitdiensttredende werknemer de garantie kunt geven dat hij binnen 6 maanden terug in dienst mag keren. Op deze manier hoeft u de transitievergoeding op zijn vroegst pas aan het einde van het volgende contract te betalen.

Echter kan dit ook nadelen hebben. Als de werknemer terugkeert en vervolgens meer gaat verdienen, wordt de transitievergoeding hierdoor ook hoger, op voorwaarde dat hij/zij nog nooit een transitievergoeding heeft ontvangen voor een eerdere dienstperiode. In dit geval kunt u de transitievergoeding het beste afrekenen na het huidige contract.

Wijzigingen in de WW

Uitzenden in de sectoren bouw, schilder-onderhoud en techniekIn 2016 zullen de laatste wijzigingen van de WWZ ingaan, met name op het gebied van de Werkloosheidswet (WW). Hieronder hebben we de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige situatie voor u weergegeven:

Vóór WWZ:
Duur WW: maximaal 38 maanden
Hoogte: 2 maanden 75%, daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jr arbeidsverleden = 1 maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening

Na WWZ:
Duur WW: maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75%, daarna 70% dagloon
Opbouw: 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna 1 jaar = ½ maand WW
Per 1 juli 2015:
Na ½ jaar is alle arbeid passend
Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag (gedeeltelijk)

Momenteel wordt er gediscussieerd om de (oude) lengte van de WW te behouden tegen een werknemersbijdrage via de cao partijen. De onderhandelende partijen zijn hier nog niet uit.