Werving & Selectie
Aantal bbl leerlingen loopt terug

Aantal bbl leerlingen loopt terug

De Sociaal-Economische Raad (SER) maakt zich zorgen over de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De behoefte aan modern geschoolde vakkrachten neemt namelijk sterk toe nu de economie weer op stoom komt. Bovendien zorgen de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen er voor dat bestaande kennis steeds sneller veroudert. Voorbereid zijn op de vragen van de toekomst
Lees meer...

cao lonen stijgen sneller dan de inflatie

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de stijging van de cao-lonen in ruim zes jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van vorig jaar stegen de cao-lonen met 2,1 procent. Het verschil met de inflatie is zelfs in de afgelopen dertig jaar niet zo groot geweest.
Lees meer...

Hoe blij moet u ECHT zijn na Prinsjesdag 2016?

Hoe blij moet u ECHT zijn na Prinsjesdag 2016?

Het kabinet heeft geprobeerd om van de meest recente Prinsjesdag een echte ‘goed nieuws show’ te maken; een niet bijzonder uitgesproken pap met voor iedereen wel wat krenten. Deze nieuwsbrief biedt onvoldoende ruimte om alle kansen en attentie-punten te noemen, maar we hebben geprobeerd enkele van de interessantste elementen er uit te pikken.
Lees meer...

Hoe riskant is het inhuren van zzp’ers tegenwoordig?

Hoe riskant is het inhuren van zzp’ers tegenwoordig?

De onrust over de nieuwe DBA (de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is in de afgelopen maanden gestaag gegroeid. Er bestaat nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de opvolger van de op 1 mei afgeschafte VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De Belastingdienst heeft weliswaar toegezegd om de nieuwe regels in 2016 nog soepel te hanteren, maar daar blijkt in de praktijk nog weinig van.
Lees meer...